Başkan Coşkunfırat Dünyada en çok tutuklu gazeteci olan ülke olmakla
birlikte basın özgürlüğü sıralamasında son sıralarda yer almaktayız
Yapılan araştırmalara göre halen cezaevlerinde imtiyaz sahibi ve yazı
işleri müdürü olmak üzere 100 üzerinde gazeteci tutuklu
bulunmaktadır. Dünyada tutuklu gazeteci sayısı 180’ civarında. Bunun
büyük çoğunluğu Türkiye’de tutuklu bulunmaktadır. Bu hükümet döneminde
tutuklu-hükümlü gazeteci sayısı bakımından Türkiye dünya birincisidir.

Başkan Coşkunfırat Ülkemizin yaşadığı ekonomik sorunların en fazla
etkilediği sektörlerden biri olan basın dünyasında işsiz kalan
binlerce çalışan ve karşılaşılan diğer sorunlar bugünün bir bayram
olarak kutlanmasını güçleştirmektedir. Yerel basınımızda bir yandan
mevcut iktidar çevrelerinin baskısı bir yandan ekonomik sıkıntılarla
kıskaç altındadır.

Bağımsız ve özgür basının önündeki tüm engellerin kalkmasını, basın
çalışanlarının hak ettikleri gelir düzeyiyle uygun çalışma ortamına en
kısa sürede kavuşmalarını umut ediyorum. Basının ve çalışanlarının
sorunlarının çözülmesi umuduyla, tüm basın çalışanlarının Basın
Bayramı'nı kutluyor, Saygılar sunuyorum.