TÜKETİCİYİ ALDATAN REKLAMLARA 7 MİLYON CEZA KESİLDİ
TÜKETİCİYİ ALDATAN 201 FİRMA

İnternet ve sosyal medya üzerinden yapılan e-ticaret ve telefon hatları üzerinden
yapılan mesafeli satışlar giderek yaygınlaşırken tüketici şikayetleri artıyor.
2020 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında konuyu gündeme getiren CHP Adana
Milletvekili Orhan Sümer, internet üzerinden yapılan satışlarda tüketicileri
yanıltan işlemlerin giderek arttığını belirterek Ticaret Bakanlığı’nın bu konuda
daha etkin önlem alması gerektiğini belirtmişti.
Sümer’e daha sonra yazılı bir cevap gönderen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
internet üzerinden ve telefon hatları aracılığıyla yapılan mesafeli sözleşmelerde
yaşanan mağduriyetlerin, cayma hakkının kullandırılmaması, malın veya
hizmetin süresi içinde teslim ya da ifa edilmemesi, cayma hakkının kullanıldığı
durumlarda bedel iadesinin hiç veya zamanında yapılmaması ve taahhüt edilen
maldan farklı bir mal gönderilmesi konularında yoğunlaştığını belirtti.
9 FİRMAYA 8 MİLYON TL CEZA
Bakanlık olarak e-ticaret siteleri üzerinden yapılan satışlarda meydana gelen
tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirildiğini
belirten Pekcan, “Bu doğrultuda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’da yer alan mesafeli sözleşmeler düzenlemeleri kapsamında 2019 yılında
9 firmaya 8.183.292, 30 TL idari para cezası uygulanmıştır” bilgisini verdi.
Pekcan, internet sitelerinde yer alan tanıtım ve reklamlar da dahil olmak üzere
tüm mecralarda yayınlanan reklamların denetimi görevinin 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kurulan Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce sekreterya hizmetleri yürütülen Reklam
Kurulu Başkanlığı’na verildiğini kaydederek şu bilgileri verdi:
YANILTICI REKLAM YAPAN 201 FİRMA
“İnternet sitesi üzerinden yapılan ürünlere ilişkin reklamlarda tüketicileri
yanıltıcı ya da mevzuata uyun olmayan unsurların tespiti halinde Reklam Kurulu
tarafından anılan reklamları durdurma cezası ve 2019 yılı için 85.480 idari para
cezası uygulanabilmektedir.

2019 yılı aralık ayı itibariyle sosyal medya da dahil olmak üzere, internet
mecrasında yayınlanan reklamlara ilişkin olarak reklam veren 201 firmaya
7.478.852 TL idari para cezası uygulanmıştır.”