Sümer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada iktidarın sık sık müjde
olarak gündeme getirdiği ekonomik düzenlemelerin aslında göz boyamadan
öteye geçemediğini bunun son örneğinin de mobilyada KDV’nin yüzde 8’e
çekilmesi olduğunu söyledi.
Mobilya ürünlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV’nin daha önce de birçok
kez yüzde 8’e çekildiğini belirten Sümer, “Mobilya sektörünü canlandırmak
amacıyla yapılan bu indirimler özellikle ihracatçı firmaları zor durumda
bırakıyor. Çünkü mobilya hammaddelerinde KDV yüzde 18 olarak uygulanıyor”
dedi.
Girdilerdeki KDV'nin yüzde 18, çıktılardaki KDV'nin ise yüzde 8 olmasının özellikle ihracatçı firmalara büyük sıkıntılar yaşattığını vurgulayan Sümer,
“Mobilya üreticileri, hammaddedeki KDV oranlarının da yüzde 8'e indirilmesini
talep ediyor. Sektörü gerçekten canlandıracaksınız ham maddelerdeki 39;yi
yüzde 8'e indirin” talebini dile getirdi.