Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi (Beyaz Masa) sayesinde, vatandaşlardan gelen bütün talepler, öneri ve
şikâyetler dijital ortamda kayıt altına alınacak, ayrıca birimler arası iletişim ve koordinasyon daha da
güçlenecek
Akdeniz Belediyesi, gerek ilçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlardan gelen her türlü talep ve
şikâyetin, en kısa sürede ilgili birimlere aktarılıp çözüme kavuşturulması, gerekse de hizmet kalitesini
arttırmak amacıyla yenilikçi sistemlerden faydalanmaya devam ediyor. Vatandaşlardan gelen her türlü
talep ve şikâyetin kayıt altına alınıp en kısa sürede çözüme kavuşturulması, hizmet kalitesinin daha da
arttırılması ve ayrıca birimler arası koordinasyonu en güçlü hale getirilmek hedefiyle, Akdeniz
Belediyesi’nde “Çağrı Merkezi Yönetim Sistemini” kurulacak.
Yeni sistem müdürlere anlatıldı
Hizmet kalitesinin arttırılmasında önemli rol oynayan Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi’nin, Akdeniz
Belediyesi’nde oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, kurumda görevli müdürlerin
katılımıyla tanıtım toplantısı gerçekleşti. Bilgi İşlem Müdürlüğü organizesinde yapılan toplantıda,
konunun uzmanı Vedat Yüksel tarafından birim müdürleri ve personele sistemin özü ve çalışma şekli
hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.
Beyaz Masada süreç; vatandaşlardan gelen her türlü talep ve şikâyetin ilk olarak bilgisayar ortamında
kayıt altına alınması ve başvuran kişiye kaydının alındığının bildirilmesiyle başlıyor. Kaydı yapılan her
türlü talep ve şikâyet, ardından ilgili birim müdürüne ulaştırılıyor.
Gelen kaydı alıp inceleyen birim müdürleri de talep veya şikâyetin konusu ne ise çözüm için gerekli
adımları atıyor ve aynı sisteme, sorun veya talebin çözüldüğünü bildiriyor. Birim müdürlerinden gelen
bu kayıtları alan çağrı merkezi yönetim sistemi personeli de ilgili vatandaşa dönüş yapıp talep veya
şikâyetinin çözüldüğünü bildiriyor.
Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi (Beyaz Masa) Nedir?
Yerel yönetimlerde; vatandaşlar, resmi ve özel kurumlardan gelen her türlü talep ve sorunun iletildiği,
çözüm süreçlerinin takip edildiği ve direkt olarak belediye başkanına bağlı tüm birimlere verilen genel
isme Beyaz Masa; bu sürecin dijital ortamda yönetilmesi ve uygulanmasına da ‘Beyaz Masa Yazılımı’
deniyor.