Önergede, “Güvenlik korucularının maaş ve özlük haklarının
iyileştirilmesine yönelik bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? ” denildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması üzerine
TBMM Başkanlığına sunulan yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verildi.
1. Güvenlik korucularının maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik
bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?
2. Güvenlik korucularının görev tanımlarının düzenlenmesine yönelik bir
çalışma planlanmakta mıdır?
3. Güvenlik korucularının görev ücretleri ve yurt dışı görev tazminatlarının
iyileştirilmesine yönelik çalışma var mıdır?
4. Güvenlik korucularımızın çalışma koşullarının düzenlenmesine yönelik
bir çalışma planlanmakta mıdır?
5. Güvenlik korucularımızın şehit yakını ve gazilerin faydalandığı haklardan
faydalanmasına yönelik bir çalışma planlanmakta mıdır?