Tarsus Belediyesi, aylık gelir gider bilgilerini gösteren dijital tabelayı şehrin
yoğun olduğu alanlara yerleştirmeye devam ediyor.
Hesap verebilirlik ilkesini amaç edinen Tarsus Belediyesi, daha önce belediye
tesisleri girişine yerleştirdiği gelir-gider tabelasını, şehrin belirli alanlarına da
yerleştirmeye başladı. Her ayın gelir-gider bilgilerini gösteren dijital tabela
uygulaması halk tarafından ilgi gördü. Tabelada; vergi gelirleri, İller Bankası
payı, kira ve hizmet gelirleri, diğer gelirler ile personel giderleri, Temizlik İşleri
ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü giderleri, yatırım giderleri ve diğer giderler yer
alıyor.
Şeffaf belediyecilik yönetiminden asla taviz veremeyeceklerini açıklayan Tarsus
Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan; “ Harcanan her bir kuruşun hesabını
halkımıza veriyoruz” dedi.