Türkiye’nin birçok il ve ilçesinden gelen birim yöneticileri ve farklı meslek gruplarından uzmanlar,
Tarsus’taki tarihi kültürel mirası yerinde inceleyip, bu değerlerin Tarsus örneğindeki gibi korunması,
günümüze dersler çıkartılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda eğitim programına
katılacak.
“Tarihi Kent Kimliğinin Korunması ve Kentsel Dokunun Yeniden Canlandırılmasına Yönelik Koruma –
Yaşatma Çalışmaları: Tarsus Örneği” konulu Tarihi Kentler Birliği –Çekül ve Belediyenin birlikte
organize ettiği Alanda Eğitim Programı 16 – 18 Mart tarihleri arasında Tarsus’ta gerçekleştirilecek.
Eğitim programı Çekül Akademi Koordinatörü Kibele Eren, Çekül Akademi Eğitim Organizasyon
Sorumlusu Arkeolog Figen Tokgöz’ün koordinesinde yapılacak.
Türkiye’nin farklı İl ve İlçe Belediyelerinin (İstanbul-Balıkesir –İzmir – Konya-Denizli- Afyonkarahisar-
Muğla –Kastamonu ) korumacılık alanında görev yapan birim yöneticileri ve farklı meslek
gruplarından KUDEB Uzmanlarının (Mimar-Peyzaj Mimarı – Arkeolog - Sanat Tarihçisi - İnşaat
Mühendisi –Jeoloji Mühendisi- Şehir Plancısı - Restoratör -İnşaat Teknikeri ) katılımcı olarak yer
alacağı eğitim programında, ilk ve orta çağlardan günümüze kadar birçok inancı, kültürü, tarihi bir
arada barındıran ve bütün birikimiyle ilgi odağı olan, felsefeciler ve inançların kenti olarak ta anılan
Tarsus’ta; Roma Yolu, Saint Paul Kilisesi, Gözlükule Höyüğü, Kleopatra Kapısı, Hz. Danyal Camii, Ulu
Cami, Eski Hamam, Kırkkaşık Bedesteni gibi simge eserleri; tarihi sokak dokuları ve Sivil Mimarlık
Örneği teşkil eden Evleri başta olmak üzere kültürel mirasın ve yerel kimliğin yaşatılmasına yönelik
deneyimlerin paylaşılması ve bu birikimden günümüze dersler çıkarılması amaçlanıyor.